Noves mesures de seguretat davant la covid-19

Vista aèria del campus de la UAB

Davant les mesures adoptades per les autoritats sanitàries per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la UAB torna a les mesures vigents abans de l'1 de juliol, quan es prioritzava el treball a distància en els àmbits en què és possible dur a terme l’activitat de manera no presencial.

17/07/2020

Davant les mesures adoptades per les autoritats sanitàries de Catalunya per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Equip de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona ha decidit tornar a les mesures vigents abans del dia 1 de juliol, quan es prioritzava el treball a distància en tots els àmbits en què és possible dur a terme l’activitat de manera no presencial. Aquesta nova instrucció entra en vigor el dilluns 20 de juliol.

Es mantindrà la cobertura presencial en els serveis i àmbits següents:

 • Servei de Seguretat i Vigilància.
 • Servei de Granges.
 • Servei d’Estabulari.
 • Laboratori de Psicobiologia.
 • Servei de suport logístic i punt d’informació en tots els centres, amb horari de 8 a 18 hores.
 • Registre General, de 9 a 14 h., amb cita prèvia que cal gestionar des de la seu electrònica.
 • Les activitats de recerca en els laboratoris i els serveis cientificotècnics que no es puguin teletreballar.
 • Les gestions acadèmiques per facilitar tots els tràmits de la matrícula, del tancament d’actes, etc. que requereixin la presencialitat, sempre amb cita prèvia, de 9 a 14 h., i garantint l’atenció telefònica per evitar en la mesura del possible els tràmits presencials.
 • El Punt d'Informació de la plaça Cívica.
 • El Servei de Biblioteques habilitarà el servei de préstec i consulta bibliogràfica, amb cita prèvia.
 • Servei Assistencial de Salut.
 • Servei d'Activitat Física.
 • Hospital clínic Veterinari.
 • Vila Universitària.

En cas d’activitats presencials prèviament programades que calgui mantenir, caldrà analitzar-ne la viabilitat de manera individual. 

Les mesures de protecció personal i de prevenció del risc de contagi seran les mateixes que s’han aplicat en les fases de desconfinament i de represa; en aquest sentit, el personal acadèmic i el personal d’Administració i Serveis que accedeixi als Campus ha de:

 • Seguir totes les instruccions operatives i normes de prevenció.
 • Usar de forma obligatòria la mascareta, excepte en els casos exempts per les autoritats sanitàries. 
 • Mantenir com a primera mesura de prevenció la distància interpersonal de seguretat d’1,5 m.

Cal recordar que la UAB està fora de les zones confinades i que, de moment, no han canviat les condicions de mobilitat a la zona no confinada. En cas que alguna persona necessiti un certificat per a traslladar-se als campus des de zones confinades, es facilitarà des de l’Àrea de Gestió de Persones.

 

Tota la informació actualitzada està disponible al web www.uab.cat/coronavirus.

 

 

Notícies relacionades

Gestió acadèmica de l'Escola

La Gestió Acadèmica oferirà atenció presencial amb cita prèvia

Els estudiants i titulats que hagin de realitzar algun tràmit presencial a la Gestió Acadèmica de l'Escola, i no es pugui efectuar telemàticament, a partir de l'1 de juliol, hauran de sol·licitar cita prèvia través d'un aplicatiu per reservar dia i hora. Per accedir al Centre, hauran de seguir les mesures de seguretat, d’higiene personal i de distanciament social com a prevenció de la COVID-19. Consulteu aquí l'horari d'atenció per als mesos d'estiu.

Totes les notícies