Noves guies informatives per al circuit PIUNE a la Facultat de Filosofia i Lletres

Trencaclosques encaixat

Aquests documents, adreçats específicament al professorat responsable del seguiment PIUNE a cada titulació i a l’alumnat amb discapacitat o NEE a la Facultat, recullen els aspectes fonamentals del circuit al nostre centre i estan oberts a tota la comunitat educativa.

09/05/2023

Amb la intenció de millorar el circuit d’atenció i seguiment a l’alumnat amb discapacitat o Necessitats Educatives Específiques (NEE) a la Facultat de Filosofia i Lletres, des del deganat hem elaborat dos breus documents informatius que hi detallen les qüestions més rellevants.

El de professorat s’orienta específicament al professorat responsable del seguiment PIUNE (Servei Per a la Inclusió a la UAB i suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques) a cada titulació o departament i recull des d’aspectes normatius al voltant de l’accessibilitat universal i de quina mena d’ajustaments es poden considerar raonables, fins a un compendi de recursos i materials accessibles digitalment.

El d’estudiants té com a objectiu informar l’alumnat de les característiques i cartera de serveis del PIUNE, explicar quin circuit cal seguir per a donar-se d’alta i l’organigrama d’atenció tutoritzada a la Facultat.

Ambdós documents estan oberts al conjunt de la comunitat acadèmica, s’aniran actualitzant de manera continuada i romandran disponibles en línia al llarg de tot el curs acadèmic.