Nou pla d’estudis dels graus en Periodisme i Comunicació Audiovisual

Canvi plans d'estudi

Us deixem tota la informació necessària sobre el que heu de tenir en compte davant el canvi dels plans d’estudi de Periodisme i Comunicació Audiovisual.

09/07/2019

Els plans d’estudi de Periodisme i de Comunicació Audiovisual canvien amb l’objectiu de millorar la qualitat dels graus. Aquesta evolució s’ha realitzat tenint en compte les propostes i suggeriments de l’alumnat de la facultat.

El pla d’estudi del grau en Periodisme vigent fins al curs 2018-2019 té el codi 971 i, a partir del curs 2019-2020, es coneixerà amb la nomenclatura 1432. De la mateixa manera, el pla d’estudis del grau en Comunicació Audiovisual passarà del 968 i 1196 al 1433.

Els nous plans d’estudi s’introdueixen al primer curs de cada grau a partir del curs 2019-2020. L’alumnat de segon, tercer i quart curs seguirà amb l’antic pla d’estudis durant els anys que els restin per acabar els seus estudis a excepció que l’any vinent repeteixin alguna assignatura del primer curs.

En cas que algun alumne hagi de repetir alguna assignatura de primer curs, cal consultar la taula de docència alternativa i adaptacions tant en el cas de Periodisme com en el cas de Comunicació Audiovisual. En aquests documents es troben les noves assignatures i els canvis efectuats en els horaris, d’aquesta manera, l’alumnat pot veure quina assignatura ha de cursar per recuperar la no superada.

Per tant, davant l’inici del procés d’extinció dels plans d’estudi dels graus en Comunicació Audiovisual i en Periodisme, cal tenir en compte:

Les assignatures s’extingeixen curs a curs, de manera progressiva.

  • Quan un curs s’ha extingit, les assignatures pendents (no matriculades o no superades) s’hauran de cursar en l’assignatura de docència alternativa corresponent. En el cas que no hi hagués assignatura de docència alternativa en el grau equivalent, l’alumne haurà de cursar l’assignatura en tutories i fer una prova de síntesi.
  • El preu públic de les assignatures en procés d’extinció serà el que estableixi el Decret de preus públics, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Un cop extingit el grau definitivament (és a dir, d'aquí a 4 anys), els alumnes que NO hagin finalitzat els estudis han de saber que:
  • No es podrà cursar ni reconèixer assignatures del pla extingit.
  • Hauran de sol·licitar que se’ls hi apliqui la taula d'adaptacions establerta que fixa la correspondència d'assignatures entre la titulació extingida i les assignatures que la substitueixen del grau nou corresponent.

Si teniu qualsevol altre dubte, podeu fer la vostra consulta a la Gestió Acadèmica de la facultat.

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies