Montserrat Anton i l’estudiantat voluntari de la Facultat de Medicina (UAB) honorats amb la distinció Ad studia humanitatis fovenda de la Facultat de Filosofia i Lletres

Fotografia de la Montserrat Anton i la Facultat de Medicina

La Facultat de Filosofia i Lletres atorga aquesta distinció, per cinquena vegada, en el marc de la inauguració del curs 2020-2021 que tindrà lloc a l’Auditori de la Facultat el dilluns dia 5 d’octubre a les 12.00h. La distinció honora anualment una persona que s’hagi caracteritzat per defensar o incorporar a la seva praxi els valors propis dels estudis d’humanitats des d’àmbits aliens a aquests estudis, i una institució o col·lectiu que hagi col·laborat en la consecució dels objectius de la Facultat de Filosofia i Lletres.

18/09/2020

Montserrat Antón Rosera

Montserrat Antón Rosera és Dra. en Ciències de l’Educació i professora jubilada del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. A part de la seva etapa universitària ha exercit com a educadora i mestra; és especialista en educació infantil i en psicomotricitat i és un referent en la formació continuada de mestres. Ha estat vicedegana de la Facultat de Ciències de l’Educació i Directora de l’ICE-UAB.

En la concessió de la distinció s’ha tingut en compte “el seu treball de formació universitària de moltes de les generacions de mestres d’Educació Infantil i Primària que actualment són responsables de la primera educació dels infants del país; el seu treball en l’àmbit de la Formació Continuada de mestres; el teu treball d’acompanyament de professionals principalment d’escoles en zones i situacions vulnerables; el seu coneixement del medi com a mestra d’aula i, finalment, el seu compromís en la gestió de la institució ”. A més, enguany, atesa la situació de dificultats a què s’han vist abocats els mestres i les mestres d’Infantil i Primària per mantenir la flama de la formació, i atès l’escàs reconeixement públic que han tingut durant els primers mesos de la pandèmia, volem que el reconeixement a la seva persona serveixi de reconeixement a la tasca de totes i tots aquest professionals en l’educació dels nostres infants en els valors humanístics.

Estudiants voluntaris de Medicina

De manera excepcional la distinció 2020 s’atorga a un col·lectiu i no pas a una institució. L’Equip de Deganat ha decidit reconèixer la tasca de totes les estudiants i estudiants voluntaris de la Facultat de Medicina de la UAB (futurs metges, metgesses, infermers i infermeres i fisioterapeutes), “per haver respost a la crida de la UAB i de la Conselleria de Salut a col·laborar graciosament en l’atenció les persones afectades per la COVID-19 en els hospitals, especialment en els moments més cruels de la pandèmia, posant en risc la seva pròpia seguretat”. Aquest reconeixement vol posar de relleu els valors de solidaritat, generositat, determinació i compromís de les persones joves, massa sovint posats en qüestió.

Lliurament

El lliurament de la distinció –un aiguafort especialment pensat per a l’ocasió i un diploma acreditatiu- tindrà lloc el dia 5 d’octubre a les 12 del migdia a l’Auditori ubicat a la Facultat de Filosofia i Lletres, en el marc de l’acte d’inauguració del curs 2020-2021, que serà presidit per la rectora mgca. Margarita Arboix i el degà de la Facultat, Dr. Joan Carbonell.

Anteriors distingits

Han estat distingits anteriorment, en la modalitat individual, el Dr. Miquel Vilardell Tarrés, catedràtic emèrit de Medicina Interna de la (2016), la Dra. Assumpció Malgosa Morera, catedràtica d’Antropologia Física de la UAB (2017), el Dr. David Jou Mirabent, catedràtic emèrit de Física de la Matèria Condensada de la UAB (2018) i el Dr. Josep Santaló Pedro, catedràtic de Biologia Cel·lular de la UAB (2019); i en la modalitat institucional la Societat del Gran Teatre del Liceu (2016), l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (2017), el Museu Arqueològic de Catalunya (2018) i el Consorci de Normalització Lingüística (2019).

 

Notícies relacionades

Totes les notícies