Més de 6.000 alumnes realitzen a la UAB les proves d'accés a la universitat

Proves Accés Universitat 2019 a l'Escola d'Enginyeria de la UAB

La UAB dona acollida a 35 tribunals de les proves d'accés a la universitat (PAU), que tindran lloc els dies 12, 13 i 14 de juny. Es podrà consultar els resultats de les proves el proper 26 de juny.

03/06/2019

Més de sis mil alumnes de secundària faran les proves d'accés a la universitat (PAU) a la UAB a partir del dimecres, 12 de juny, i fins al divendres, 14 de juny. Els exàmens es fan per tot el campus universitari, on hi ha previstos un total de 35 tribunals: 32 repartits pel campus de Bellaterra i tres al campus de Sabadell.

Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d'un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d'estudiants i serveix per apujar nota. En la fase general, els alumnes s'examinen de quatre matèries comunes (llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera i història) i una matèria a escollir que estarà vinculada a les matèries comunes d'opció. Així, els estudiants podran escollir entre matemàtiques, llatí, fonaments de les arts, i matemàtiques aplicades a les ciències socials.

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d'aquesta fase general és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d'accés a la universitat.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat entre 21 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d'admissió que pot arribar fins als 14 punts.

A partir del dia 26 de juny, es podran consultar els resultats de les PAU.

Per tal de conèixer la situació de les facultats i quins són els mitjans de transport disponibles per arribar-hi podeu consultar la pàgina de Mobilitat i Transports de la UAB.

Més informació: Preguntes freqüents sobre les PAU i altres proves d’accés

 

Notícies relacionades

Totes les notícies