La UAB participa en una nova societat científica que estudia la criobiologia

SocietatCriobiologia
Membres de les diferents universitats de la nova Societat de Criobiologia.

La professora Maria Teresa Mogas Amorós, del departament de Medicina i Cirurgia Animals, juntament amb professorat d’altres universitats de l’Estat espanyol, han creat la Societat Espanyola de Criobiologia (SECrio), una plataforma que agrupa professionals amb interessos en l'àmbit d'aquesta ciència que estudia els efectes de les baixes temperatures en materials o sistemes biològics. 

30/03/2023

Dins l'àmbit de la criobiologia, s'hi inclouen tant els estudis de sistemes sotmesos a qualsevol temperatura entre 0 °C i el zero absolut, així com aquells que es troben per sota del seu rang fisiològic (des d'hipotèrmia moderada a condicions d'hibernació).

A la criobiologia, es realitzen estudis bàsics de processos biològics o fisicoquímics associats a les baixes temperatures que contribueixen a la generació de coneixement, així com el desenvolupament d'aplicacions pràctiques que contribueixen a la investigació i el desenvolupament.

A més, hi ha tècniques criobiològiques, com la criopreservació, que són molt utilitzades per a la conservació de diversos materials biològics (espermatozoides, òvuls, embrions, llavors, espores, bacteris, proteïnes, etc.) per períodes de temps molt prolongats. Això no obstant, la SECrio exclou del concepte de criobiologia i del seu abast la criogènia humana en el sentit de la crioconservació d'éssers humans i animals després de la seva mort.

Aquesta nova societat pretén ser un fòrum d'intercanvi de coneixement entre professionals i estudiants de diverses àrees científiques, tecnològiques i industrials que estudien els sistemes biològics a baixa temperatura o usen les tècniques de criobiologia per al seu treball.

Ha estat promoguda per investigadors de la Universitat de Vigo, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat de Sevilla, Consell Superior d'Investigacions Científiques, Institut Valencià d'Investigacions Agràries i Overture Life.

Mitjançant la seva creació es potenciarà la col·laboració entre experts que repercutirà en l'augment del coneixement fonamental i el desenvolupament aplicat de la criobilogia.

sociedad.esp.criobiologia@gmail.com