La transferència de coneixement en ciències socials i humanitats

-

Participa en la jornada del proper 9 de maig, en què debatrem com transferir la recerca de l'àmbit de les ciències socials i les humanitats

22/03/2024

El dijous 9 de maig de 2024 a les 10h, la Xarxa AccessCat, amb el suport del Vicerectorat de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UAB i de l’AGAUR a través dels Ajuts per a Xarxes d’R+D+I (2021XARDI00007) i la col·laboració del Parc de Recerca UAB i de la Direcció General de Transferència de Coneixement de la Generalitat de Catalunya, organitza una jornada per apropar la transferència de coneixement al personal investigador i institucions dels àmbits de les ciènciès socials i les humanitats.

L'esdeveniment, adreçat al personal docent i investigador i personal tècnic i de gestió de totes les universitats catalanes, posarà l'accent en dos aspectes fonamentals: entendre la tipologia de transferència que es pot fer des dels camps de les ciències socials i les humanitats, i els mecanismes d’avaluació del seu impacte.

 

Programa

9.30 h -10.00 h Registre de participants

10.00 h - 10.15 h Benvinguda institucional, a càrrec de Laia Arnal, directora general de Transferència i Societat del Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i Rosa María Sebastián Pérez, vicerectora d’Innovació, Transferència i Emprenedoria de la UAB.

10.15 h - 10.45 h Valorització social de la recerca en Ciències Socials i Humanitats. Aprenent del sexenni de transferència, conferència a càrrec de Julia Olmos, catedràtica en Organització d’Empreses i membre d’INN4ALL, grup de recerca d’Innovació, Ciència i Societat (UV).

10.45 h - 11.15 h Pausa cafè

11.15 h - 12.15 h Taula rodona moderada per Lídia Aguilera, directora d’Innovació (CaixaResearch Institute): De què parlem quan parlem de transferència de coneixement en Ciències Socials i Humanitats?

  • Jordi Balló, director del Departament de Comunicació (UPF).
  • Jordi Collet, catedràtic de Sociologia de l’educació (UVic-UCC).
  • Anna Matamala, investigadora principal de TransMedia Catalonia (UAB) i directora de la Xarxa AccessCat.
  • Laura Sáez, sòcia i coCEO de CoRegistros, S.L.U. i professora associada (UB i IQS).

12.15 h - 13.15 h Taula rodona moderada per Manel González-Piñero, director d’Innovació (CREB UPC) i professor de la Facultat d’Economia (UB) i de l’ESMUC: Com avaluem la transferència de coneixement en Ciències Socials i Humanitats? Indicadors i impacte social. 

  • Marcos Paz, tècnic de Transferència de Coneixement (UOC) i membre del Grup de Treball de RedOTRI en Transferència en Ciències Socials i Humanitats.
  • Nadal Bayà, cap de l’Àrea de Transferència del Coneixement (AGAUR).
  • María José Herrero, sòcia del projecte europeu Revalorise i responsable de Connexió amb l’Ecosistema. Servei de Suport a l’Emprenedoria i la Innovació (UC3M). 
  • Teresa Sordé Martí, catedràtica de Sociologia (UAB).

13.15 h - 13.45 h Conclusions a càrrec d’Anna Matamala, directora de la Xarxa AccessCat, i cloenda institucional, a càrrec de Javier Lafuente, Rector Magnífic de la UAB.