La Plataforma One Health celebra el seu primer aniversari

Logo One Health

La Plataforma One Health (una sola salut), amb seu a la Facultat de Veterinària de la UAB i presidida per la degana de la Facultat, Maite Martín, celebra aquests dies el seu primer any de funcionament, tot coincidint amb el dia mundial One Health, el 3 de novembre.

03/11/2022

Ara fa un any, el dia 3 de novembre del 2021, amb motiu del dia mundial One Health, va tenir lloc la presentació oficial de la Plataforma One Health a la sala d’actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. La plataforma, de la qual la UAB és membre, té la seu a la Facultat de Veterinària de la UAB i està presidida per la degana de la Facultat, Maite Martín, presidenta de la Conferència de Degans de facultats de Veterinària d’Espanya.

La creació d'aquesta xarxa de caràcter multidisciplinari i multisectorial va sorgir com a resultat del Posicionament sobre la necessitat d'implementar l'enfocament One Health que l'abril del 2021 van emetre vuit entitats: les conferències de degans i deganes de facultats d'Infermeria, Farmàcia, Medicina i Veterinària, juntament amb les organitzacions col·legials nacionals d'aquestes disciplines. Els àmbits acadèmics i professionals de disciplines sanitàries s'unien per demanar els canvis estructurals necessaris per traslladar a la realitat l'abordatge integral de la salut, que en poques paraules resumeix el terme one health. Era el moment de fer un pas més, d'anar més enllà de les accions que s'havien fet fins ara i per passar de les paraules als fets. Aquest és, en definitiva, l'objectiu principal de la Plataforma One Health, contribuir a fer que les polítiques relacionades amb la salut humana, la dels animals i la del medi ambient es coordinin i interconnectin, fet que li atorga una característica diferencial respecte d'altres iniciatives que havien anat apareixent fins ara.

Amb motiu de la presentació a consulta pública del Pla estratègic de salut i medi ambient, la Plataforma One Health, que en aquell moment estava integrada per 53 entitats representants de diverses disciplines i sectors, va tenir l'oportunitat de dur a terme la seva primera acció, oferint aportacions encaminades a incloure aspectes relacionats amb la salut animal, la dels ecosistemes i la biodiversitat, que no es estaven recollits al document que es presentava a consulta. El Pla estratègic de salut i medi ambient que finalment es va aprovar recollia les aportacions de més importància plantejades des de la Plataforma One Health, i es va convertir en un pla estratègic que, segons paraules de la ministra de Sanitat Carolina Darias, representa “una fita i un punt de inflexió amb un enfocament one health, que converteix Espanya en un país pioner en aquest abordatge integral des de la salut i el medi ambient per encarar desafiaments futurs del canvi climàtic i altres factors ambientals”.

En aquests moments la Plataforma compta amb més de 130 entitats adscrites, i al llarg d'aquest any ha continuat participant en diverses consultes públiques i enviant les seves aportacions i suggeriments. Així, amb motiu de la presentació a consulta pública del projecte de reial decret de vigilància en salut pública, es van proposar accions com ara la creació d'un Comitè de Coordinació Multisectorial Estatal integrat per representants de la salut humana, la sanitat animal i el medi ambient, així com representants dels àmbits que es considerin oportuns per cobrir els factors socials i culturals que condicionen la salut de la població. En aquesta mateixa línia, i amb la finalitat que l'essència one health vagi entrant a nivell estructural, la Plataforma One Health ha dut a terme aportacions a l'Avantprojecte de llei de creació del centre estatal de salut pública, a l'Avantprojecte de llei de protecció, drets i benestar dels animals i al Pla estratègic del patrimoni natural i de la biodiversitat el 2030, entre altres, vetllant sempre perquè els tres pilars en què se sustenta la salut quedin recollits i interconnectats. L'última acció s'ha dut a terme amb motiu de la presentació a consulta pública del Pla estratègic d'aiguamolls el 2030, un pla que, si bé fa referència a un ecosistema altament complex en què les interaccions entre la salut de les persones, la dels animals i la del medi ambient són especialment intenses, no feia esment a l'enfocament one health ni aprofundia en els aspectes relacionats amb la salut, més enllà de la necessitat de conservar els serveis ecosistèmics que ens proporcionen els aiguamolls.

La Plataforma One Health també ha participat al llarg d'aquest any a nombroses activitats divulgatives, però sens dubte el fet més destacable ha estat la seva col·laboració en l'elaboració del Pla estratègic de salut pública 2022, una fita per a una entitat que tot just ara compleix el seu primer any de vida.

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Vida terrestre
  • Salut i benestar
  • Energia neta i assequible
  • Ciutats i comunitats sostenibles
  • Aliança pels objectius
  • Aigua neta i sanejament
  • Acció climàtica