La intel·ligència artificial, el paper dels jutges i la inspecció dels tributs; Premis TFG de Dret 19/2020

Treball Final de Grau

Aquest 8 d’abril s’ha viscut l’entrega de premis TFG de Dret, on els alumnes Alaitz Echeondo, Irene Martínez i Anna Ferrera han rebut el diploma acreditatiu emès per la Facultat i el Consejo General de la Abogacia Española

08/04/2021

L’entrega de premis TFG de Dret, del curs 2019/20, celebrat aquest 8 d’abril, ha premiat als alumnes Alaitz Echeondo, Irene Martínez i Anna Ferrera, que han rebut al mateix despatx del degà el diploma acreditatiu emès per la Facultat i el Consejo General de la Abogacia Española.

El certamen reconeix els tres millors treballs de Final de Grau en l’àmbit del Dret Privat, el Dret Públic i les Ciències Historicojurídiques. 

Pel que fa al dret privat, s’ha reconegut la tasca d’Anna Ferrera i Font, autora del treball “Intel·ligència artificial: autoria i propietat de les patents”. Es tracta d’una recerca, dirigida per Ramon Morral, on s’analitza l’impacte que ha tingut i està tenint la intel·ligència artificial en relació amb el dret de propietat industrial. 

Ferrera, però, no s’ha limitat a analitzar l’estat de la tècnica de la intel·ligència artificial, els principals reptes i canvis futurs; sinó que fins i tot ha proposat un model basat en el concepte d’autor-màquina i de l’usuari com a propietari per defecte. Segons l’autora, es tracta d’un “plantejament és suficientment flexible i holístic per a ser una vertadera solució als reptes futurs”. I anima als legisladors a actuar i regular-ho “en pro del màxim benefici comú”.

El premi al millor TFG de Dret Públic ha anat a mans d’Alaitz Echeondo, amb el treball “L’entrada de la inspecció dels tributs en el domicili constitucional de les persones jurídiques: un examen jurisprudencial”. Sota la direcció de Juan Ramón Pérez Tena, s’ha aprofundit en “La facultat d’entrada i reconeixement de finques”, un dels mecanismes essencials d’aplicació dels tributs i que està a l’abast de la Inspecció dels tributs. 

Per últim, el premi al millor treball de Ciències Historicojurídiques ha anat a parar a Irene Martínez per “Jutges tècnics i jutges de pau en el tribunal del jurat”. Amb la direcció de Manuel-Jesús Cachón, ha analitzat les funcions dels jutges i ha dut a terme una anàlisi empíric amb el seguiment del Crim de la Guàrdia Urbana.