La Facultat es proposa incrementar posicions al ranking de les enquestes de satisfacció

Enquesta de satisfacció
Enquesta de satisfacció

Les enquestes de satisfacció del primer semestre del curs 2022-2023 corresponents a l’actuació docent del professorat i a les assignatures es podran respondre entre l’1 de desembre al 17 de gener (ambdós inclosos). Comptar amb un índex de participació representatiu ens permetrà detectar incidències, avaluar i solucionar desajustos i fer accions per millorar el desenvolupament de les nostres titulacions.   

02/12/2022

L'enquesta es pot respondre mitjançant la pàgina web d'enquestes de l'1 de desembre al 17 de gener de 2023. 

L'enquesta sobre l'actuació docent del professorat la responen els alumnes cada semestre. És l'eina que permet conèixer el grau de satisfacció dels estudiants sobre qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula, i al mateix temps permet avaluar i millorar el desenvolupament de les titulacions.

Aquesta enquesta es pot respondre mitjançant la pàgina web d'enquestes de l'1 de desembre al 17 de gener de 2023. L’objectiu de la Facultat és assolir un índex de participació igual o superior al 25%. Afortunadament, els darrers cursos acadèmics ens hem mantingut en una bona posició gràcies al vostre esforç i a la vostra participació. En aquesta edició volem incrementar posicions al ranking de la UAB, per aquest motiu és molt important la col·laboració de tothom.  
 
L'opinió de l'alumnat sobre el contingut de les assignatures/mòduls és bàsica a l'hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament. La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d'aprenentatge dels usuaris.

La UAB garanteix la confidencialitat de les valoracions que l'alumnat atorga al seu professorat i de les assignatures/mòduls, ja que la identificació personal de l'alumnat -necessària per tal d'assegurar que cada alumne només respon els qüestionaris que li corresponen- i les valoracions que aquests fan, no estan relacionades, i no tenen possibilitat de connexió.