La Facultat de Dret de la UAB ha obtingut l'acreditació institucional

Facultat de Dret

La Facultat de Dret de la UAB ha estat acreditada institucionalment amb l'informe de l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). 

 

 

25/01/2023

Per més informació: AQU Catalunya