Olga Serradell Pumareda, nova degana de la Facultat

Resultat Eleccions Degana 2021

El seu programa de govern aposta per continuar treballant en millorar la formació i l’ocupabilitat del nostre alumnat i on proposava cinc línies estratègiques que s'emmarquen en el pla estratègic 2018-2030 de la Universitat Autònoma de Barcelona

07/04/2021

La Junta de Facultat, en sessió extraordinària del 23 de març de 2021, i d'acord amb el calendari electoral de la Facultat, va elegir a la Dra. Olga Serradell Pumareda com a nova degana de la Facultat per un període de tres anys, tal i com estableix l'article 16 del Reglament de la Facultat. 

Donat que no hi ha hagut cap reclamació, en el període establert per fer-ho, el dia 8 d'abril es realitzarà el nomenament del nou equip. 

La Dra. Olga Serradell Pumareda es presentava a les eleccions amb un Programa de Govern que aposta per continuar treballant en millorar la formació i l’ocupabilitat de l'alumnat i on proposava cinc línies estratègiques que s'emmarquen en el pla estratégic 2018-2030 de la Universitat Autònoma de Barcelona

"Aquestes línies estratègiques, per ser assolides, i com no pot ser d'altra manera, requeriran de la implicació de tot l’equip de Deganat, de la participació de les diferents Comissions de la Facultat, de l’alumnat i de la col·laboració de tots els Departaments implicats en la nostra docència i recerca"

Aquestes cinc línies estratègiques són:

  1. Línia estratègica 1. Qualitat basada en evidències científiques

  2. Línia estratègica 2. Impacte social

  3. Línia estratègica 3. Igualtat i millora del rendiment acadèmic

  4. Línia estratègica 4. Inclusió i participació

  5. Línia estratègica 5. Governança i organització interna