L'únic camí possible, la Pau

Fotografia de l'entrada de la Facultat de Filosofia i Lletres

Davant dels fets ocorreguts a Israel i a Gaza, l’Equip de Deganat emet aquest comunicat per fer sentir el clam de la Facultat en favor de la Pau.  

31/10/2023

La Facultat de Filosofia i Lletres es fa seu el comunicat de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i expressa el seu desig que s’aturi l’escalada bèl·lica i que es cerquin de manera urgent els mitjans per protegir la població civil i per establir vies de comunicació i diàleg que permetin obrir nous escenaris de convivència.  

Malgrat la complexitat del conflicte, exhortem als organismes polítics de la comunitat internacional a generar les condicions per promoure futurs escenaris de concòrdia i demanem que s'escoltin les veus dels que reclamen la Pau i el Respecte als Drets Humans com un valor irrenunciable per sobre de tota la resta.