L'Edifici Blanc, seu dels exàmens de les PAU del curs 2022-2023

Edifici Blanc

Les instal·lacions de l'Edifici Blanc acolliran, del 14 al 16 de juny, l'alumnat de dos centres de Secundària de Barcelona i Terrassa que realitzarà les Proves d'Accés a la Universitat del curs 2022-2023. Més de 250 futurs estudiants universitaris s'examinaran a les aules de la Fundació UAB.

13/06/2022

Les aules de l'Edifici Blanc acolliran els estudiants de Secundària que realitzaran les Proves d'Accés a la Universitat per al curs acadèmic 2022-2023. Del 14 al 16 de juny, més de 250 estudiants de Batxillerat de l'Escola La Salle - Congrés de Barcelona, i de l'Escola Pia de Terrassa (tribunals 336 i 337 respectivament), s'aproparan al Campus de Bellaterra, per examinar-se en les diferents matèries.

Les aules on es portaran a terme els exàmens són: la 133, 134, 142, 144 i 152 (a la primera planta); i  206, 207, 211, 217, 218 i també la Sala d'Estudi i Sala Professorat (de la segona planta).

Les proves començaran el dia 14, a les 9 h, amb l'examen de llengua castellana i literatura. L'alumnat, però, està convocat a les 8 h per a la comprovació de les dades personals abans d'accedir a l'espai on es fan les proves. Per tal de conèixer la situació de l'Edifici Blanc i quins són els mitjans de transport disponibles per arribar-hi, podeu consultar la pàgina de mobilitat i transports de la UAB. Els resultats de les proves es donaran a conèixer el 29 de juny.

 

Dues fases i notes sobre 14 punts

Les proves es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d'un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d'estudiants i serveix per apujar nota. En la fase general, els alumnes s'examinen de quatre matèries comunes (llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera i història) i una matèria a escollir que estarà vinculada a les matèries comunes d'opció: matemàtiques, llatí, fonaments de les arts o matemàtiques aplicades a les ciències socials.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat entre 21 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d'admissió, que pot arribar fins als 14 punts.