L’Agència Tributària de Catalunya publica 32 llocs de treball repartits entre les quatre províncies catalanes

imatge_atc

Les persones interessades a accedir-hi han d’emplenar la sol·licitud que trobaran a l’apartat “Ofertes i convocatòries” de la seu electrònica de l’ATC i, juntament amb la documentació requerida, enviar-la fins al 26 d’abril de 2019.

12/04/2019

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va publicar el 10 d’abril una oferta de 32 llocs de treball de tècnics gestors tributaris interins. L’oferta s’adreça tant a personal funcionari de carrera del cos de gestors tributaris de la Generalitat, com a nous opositors amb un títol universitari de grau mitjà o equivalent i acreditar el nivell C1 de Català com a requisits mínims.

Les places que conformen la convocatòria responen a la demanda de l’ATC per a reforçar la seva estructura i equip humà per a dur a terme una gestió efectiva en l’àmbit tributari català. Així doncs, els 32 llocs de treball serviran per a reforçar el cos tècnic de gestors tributaris de les quatre províncies en capitals de comarca com Figueres, Vilafranca del Penedès, Mataró, la Seu d’Urgell, Reus i Tortosa.

L’ATC va ser creada al Parlament de Catalunya el 2007 i des d’aleshores és l’òrgan encarregat de recaptar els tributs propis de la Generalitat i aquells cedits totalment de l’Estat. Amb això, altres de els seves funcions principals rauen en la recaptació executiva dels deutes tributaris i d’altres ingressos de dret públic, així com l’impuls de noves mesures de prevenció i reducció de frau fiscal.

Els llocs que l’Agència ofereix s’ocuparan mitjançant comissió de serveis o nomenament d’interinatge. Les persones interessades a accedir-hi han d’emplenar la sol·licitud que trobaran a l’apartat “Ofertes i convocatòries” de la seu electrònica de l’ATC i, juntament amb la documentació requerida, enviar-la fins al 26 d’abril de 2019. Tota la informació sobre l’oferta i el formulari de sol·licitud de participació es troben disponibles a la web de l’organisme de l’ATC: https://atc.gencat.cat/ca/agencia/convoc/ofertes/.

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies