Jornades d'acollida dels estudiants de primer curs

Acollida 2019

Els proper 5 de setembre al matí la Facultat de Filosofia i Lletres organitza una sèrie de sessions adreçades als estudiants de primer curs dels Graus del centre, per tal d’informar-los de qüestions bàsiques per facilitar la seva incorporació a la vida acadèmica de la universitat.

24/07/2019

El dia 5, després de la benvinguda del degà, Dr. Joan Carbonell i d’una lliçó inaugural a càrrec del Dr. Jordi Vallverdú, el vicedegà de Comunitat Universitària i Promoció d'Estudis, Dr. Manuel Santirso, explicarà les principals qüestions de caràcter acadèmic i de serveis bàsics; a continuació, els estudiants i les estudiants es reuniran amb el coordinador/a del seu títol.

Si ets, doncs, un/a estudiant de nou accés a primer curs, és convenient que assisteixis a aquestes sessions d’acord amb el Programa de les Jornades d’Acollida. Totes les sessions es duran a terme a l’Auditori de la Facultat, excepció feta de la reunió amb el coordinador/a que tindrà lloc a l’aula assenyalada que consta en el Programa esmentat.

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies