Ja pots respondre les enquestes d'avaluació del segon semestre

Enquestes d'evaluació segon semestre 2021-2022

Ha iniciat el termini per respondre les enquestes del segon semestre del curs 2021-2022 corresponents a l'actuació docent del professorat i a les assignatures/mòduls. Totes dues es poden respondre entre el 4 de maig i el 8 de juliol, però s'han determinat unes dates concretes per a cada grau.

06/05/2022

S'han publicat els calendaris personalitzats en què l’alumnat pot respondre les enquestes institucionals del primer semestre d’aquest curs 2021/22. D'una banda, està disponible l'enquesta d’avaluació de l’actuació docent del professorat, on els estudiants valoren qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada per professorat durant el semestre, i d'altra banda, l'enquesta d’avaluació d’assignatures de grau i de mòduls de màster universitari.

L'opinió de l'alumnat sobre el contingut de les assignatures/mòduls és bàsica a l'hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament.  La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d'aprenentatge dels usuaris.

La UAB garanteix la confidencialitat de les valoracions que l'alumnat atorga al seu professorat i a les assignatures i mòduls, ja que la identificació personal de l'alumnat (SIGM@-ENWES) i les seves valoracions no estan relacionades i no tenen possibilitat de connexió. Més informació al web de la UAB.