Informació sobre les mesures preventives i de protecció a l’alumnat

Tornada alumnes CFGS presencialitat

Per a garantir la seguretat i minimitzar el risc de contagi, s’han establert unes mesures de prevenció i protecció per a tots els estudiants de la Fundació UAB. Consulta ja totes les mesures de precaució que s'hauran de seguir per a la docència a l’aula.

08/09/2020

FUABformació ha incorporat un protocol de mesures preventives i de protecció per a tots els estudiants del centre i de l’Edifici Blanc, amb motiu de la pandèmia de la Covid-19.

Entre les mesures generals per a la docència presencial, els alumnes han de tenir en compte que no poden desplaçar-se al centre formatiu si formen part de col·lectius vulnerables i, si fos el cas, s’haurien de posar en contacte amb la coordinació dels estudis. Tampoc poden assistir a l’aula presencialment aquelles persones que tinguin febre o símptomes compatibles amb la Covid-19, i hauran de posar-se en contacte amb el seu metge o Centre d’Atenció Primària (CAP).

Si es presenta símptomes durant el transcurs de les classes, aviseu al professor/a, torneu a casa i poseu-vos en contacte amb el 061.

L’ús de la mascareta és obligatori a tot l’edifici i en tot moment. Només el professor/a podrà prescindir-ne durant l’activitat docent. Un cop s’accedeixi a l’aula, els estudiants hauran de dirigir-se directament a una de les places habilitades. Es recomana utilitzar el mateix seient al llarg del curs.

A més, s’haurà d’intentar evitar el contacte al màxim i mantenir la distància de seguretat entre persones. La circulació en tots els espais serà, preferentment, per la dreta

S’ha restringit l’ús d’equipaments comuns com ara ascensors, seients o bancs en passadissos. Tampoc és recomanable utilitzar les impressores si no és realment necessari, extremant sempre les mesures higièniques, com el rentat de mans, abans i després del seu ús. Les fonts d’aigua només estan habilitades per omplir gots i ampolles d’ús individual.

No s’ha de deixar cap material sanitari (mocadors, mascaretes o guants) a l’aula. Cal llançar-ho a les papereres específiques per a residus que es troben a l’entrada de cada planta.
Pel que fa a l’ús de les aules d’informàtica, només es podran utilitzar per fer docència amb un professor/a, i utilitzant guants per a la manipulació dels equips. A l’entrada de l’aula d’informàtica, el professorat proporcionarà un parell de guants per poder fer la classe.

La sala d’estudi i l’office per als estudiants romandran tancats fins que finalitzi la situació d’alerta sanitària.

Totes aquestes mesures es troben indicades amb cartells en aules i passadissos. Per a més informació, podeu consultar el cartell informatiu.

Cal tenir present que aquestes mesures poden patir modificacions en funció de l’evolució de la situació sanitària.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies