Informació de matrícula per a l'alumnat de nou accés

Facultat de Dret

Informació de matrícula per a l’alumnat de nou accés curs 2021/2022

12/07/2021

En el següent document trobareu tota la informació necessària per realitzar la matrícula com a alumne de nou accés a la UAB, obtenció del NIA, beques, etc.. 

Document