Informació de la situació del coronavirus SARS-CoV-2

Prevenció enfront el coronavirus

En relació a la situació del coronavirus SARS-CoV-2, la UAB segueix les consignes dictades pel Departament de Salut, l'Agència de Salut Pública i el Ministeri de Sanitat, i es manté en contacte amb les persones que han estat o estan en zones d'afectació per facilitar-los informació i el suport necessari.

 

28/02/2020

Davant l'increment dels casos de coronavirus SARS-COV-2 a Espanya, la Universitat Autònoma de Barcelona treballa en contacte continu amb les autoritats sanitàries locals i nacionals per mantenir la comunitat universitària informada de les mesures preventives contra coronavirus i els protocols d'actuació en cas de detecció de símptomes.

La UAB es manté en contacte i segueix les consignes dictades pel Departament de Salut, l'Agència de Salut Pública (ASPCAT) i el Ministeri de Sanitat. En aquest sentit, els centres sanitaris, inclòs el Servei Assistencial de Salut de la UAB, tenen disponible el protocol d'actuació que dictamina l'ASPCAT si se sospita que es presenta algun cas. Així mateix, la Universitat es manté en contacte amb els estudiants i personal que han estat o estan en zones d'afectació en programes d'intercanvi, per tal d'assessorar-los, mantenir-los informats i coordinar les accions que se'n puguin derivar.

S'ha constituït una comissió de seguiment per analitzar diàriament la informació rebuda de les fonts oficials i valorar la conveniència de fer canvis en els protocols d'actuació vigents i s'ha creat una bústia específica de correu per atendre les consultes dels membres de la comunitat: info.coronavirus@uab.cat.
 
Cal assenyalar que tots els casos registrats a Catalunya fins ara són per contagi en haver-se desplaçat a les zones amb transmissió comunitària del coronavirus SARS-COV-2 o contagiades pel contacte amb persones que en procedeixen. Les autoritats sanitàries recomanen no viatjar a aquestes zones afectades excepte si és estrictament necessari. En cas de procedir d'alguna d'aquelles zones, es recomana evitar assistir a llocs de presència massiva -com la Universitat-  i vigilar l’estat de salut durant els 14 dies posteriors al viatge i, si es presenten símptomes com malestar general, tos, febre o sensació de falta d’aire, cal quedar-se a casa i trucar al 061 Salut Respon.

Els membres de la comunitat que viatgin han de seguir els protocols de comunicació habituals establerts en la nostra reglamentació de permisos, així com les recomanacions sanitàries per a viatgers que vagin a països afectats (actualitzat 2-3-2020).
 
Si algun membre de la comunitat està afectat pel coronavirus (sigui perquè ha estat en contacte amb una persona diagnosticada i ha rebut la recomanació d'aïllament preventiu, sigui perquè ha estat diagnosticada), cal que n'informi al Servei Assistencial de Salut (extensió 2794), per tal d’activar el protocol d’actuació de forma coordinada amb l’Agència de Salut Pública (ASPCAT).
 
Finalment, us recordem les mesures genèriques de protecció recomanades:
 
•        Renteu-vos les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
•        Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida.
•        Eviteu el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no hi compartiu les pertinences personals.
•        Eviteu compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc..) i altres objectes sense netejar-los degudament.

Els símptomes més comuns inclouen tos, mal de coll, febre i sensació de falta d'aire. En casos més greus pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, insuficiència renal i fins i tot la mort. Els casos més greus, generalment, succeeixen en persones grans o que pateixen alguna comorbiditat com la malaltia cardíaca, malaltia pulmonar o problemes d'immunitat.

El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) del Ministeri de Sanitat emet diàriament un comunicat de la situació a les 13 h, informant dels canvis i consignes a seguir.

Per a una informació més detallada, es pot accedir als portals següents:

Més informació: Preguntes i respostes sobre la malaltia COVID-19 en l'àmbit universitari

 

Notícies relacionades

Retorn a les aules

Pròrroga de les mesures en matèria de salut pública fins al 26 de març

La Resolució SLT/275/2021 del Departament de Salut, de 5 de febrer, flexibilitza algunes mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social, i en matèria de salut pública, per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del territori. Es flexibilitzen les restriccions a la presencialitat en la docència universitària aquest segon semestre per estudiants de 1r curs de Grau. Les condicions recollides es mantindran fins al 26 de març.

Totes les notícies