El País menciona el Grau en Prevenció i Seguretat Integral UAB entre les carreres amb millor sou després de graduar-se

Professionals de seguretat industrial en una obra

En un article publicat el 8 d’octubre, el diari exposa el sou mig en quadre anys d’un tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals: 36.920 euros. S’entrevista a la directora Montserrat Iglesias-Lucía, que explica com el graduat EPSI és cada cop “un perfil més demandat”.

23/10/2023

El diari El País ha publicat un article sobre les carreres amb millor sou després de graduar-se. El Grau en Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona apareix en segon lloc, després de Medicina. S’ofereix un sou mig de 36.920 euros després de quatre anys de graduar-se.

Els titulats de la UAB ja guanyen de mitjana uns 2.550 euros en acabar la carrera. L’àmbit en prevenció de riscos i seguretat laboral ha tingut un increment d’un 22% més d’alumnes, de 537 (2015) a 689 (2022). De fet, el curs acadèmic 2023-2024 ha començat amb totes les places del Grau en modalitat presencial ocupades.

El Grau habilita professionalment per a ser director/a i cap de seguretat o detectiu privat, o tècnic/a superior de prevenció de riscos laborals en les tres especialitats (higiene, ergonomia i seguretat industrial).

Montserrat Iglesias-Lucía sosté que “les empreses són cada vegada més conscients de la necessitat de cobrir no només els riscos laborals, sinó d’implementar un entorn de seguretat laboral perquè la gent es trobi millor, no agafin baixes, es previngui la salut mental... Això fa que sigui un professional molt demandat”.

El País també va publicar el 13 d’octubre “Les set carreres amb pitjors sous quatre anys després de graduar-se”, on es mostrava en un gràfic els gairebé 37.000 euros de mitjana d’un titulat/da en prevenció de riscos laborals, apareixent com la segona professió més ben pagada.

L’article s’alimenta de les dades de la Seguretat Social i el Servei Integrat d'Informació Universitària del Ministeri d’Universitats, analitzades per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (FCyD).