Forma part de l'equip de suport a les activitats de promoció de l'Escola!

Estudiants de l'Escola col·laborant en tasques de promoció dels estudis
Encara està oberta la convocatòria de pràctiques per cercar estudiants de l'Escola que vulguin explicar la seva experiència universitària als futurs alumnes i a les seves famílies, en esdeveniments com les Jornades de Portes Obertes o el Saló de l'Ensenyament. Envia ja la teva sol·licitud i converteix-te en ambaixador/a del Grau en Prevenció i Seguretat Integral de la UAB!

06/11/2019

L'Escola obre la convocatòria de pràctiques per formar el nou equip d'estudiants que col·laborarà en les tasques de suport per promocionar els estudis, durant aquest curs 2019-2020, en esdeveniments com les Jornades de Portes Obertes, el Saló de l'Ensenyament, o el Dia de les Famílies de la UAB, entre altres.

Aquesta convocatòria de pràctiques està adreçada a estudiants de 3r i 4rt curs del Grau en Prevenció i Seguretat Integral, que hagin superat 120 crèdits, i que estiguin interessats en ser ambaixadors de l'Escola, i oferir també suport logístic durant les activitats de promociò. S'atorgaran 8 places de pràctiques.

Cal aportar la següent documentació:

- Imprès de sol·licitud emplenat que es pot sol·licitar al Punt d'Informació de la Secretaria del Centre, o descarregar-lo al Campus Virtual (el trobareu a "e-notícies" de les aules Moodle). Caldrà lliurar-ho a Gestió Acadèmica.

La durada de les pràctiques dependrà de les necessitats de cadascuna de les activitats. Es comptabilitzarà segons les hores de dedicació, i es podran realitzar entre el 4 de febrer i el 31 de juliol de 2020.

S'atorgarà un ajut a l'estudi per un import de 10 euros per hora de dedicació a les activitats de promoció i de comunicació. Es retindrà el 2% en concepte d'IRPF i la quota de la Seguretat Social obrera de 8.49 €/mes.

La resolució de les places es comunicarà el 10 de desembre de 2019.