Estudiants de la menció en Seguretat Laboral visiten les instal·lacions de Prevengest

Visita a les instal·lacions del Centre de Formació Prevengest

En el marc de les sortides d'estudis de 4t curs del Grau en Prevenció i Seguretat Integral, els estudiants de la menció en Seguretat Laboral van visitar el Centre de Formació Prevengest per conèixer diversos espais on l'empresa imparteix docència vinculada amb la prevenció de riscos del treball als seus clients. L'alumnat va ser guiat per un circuit pràctic on va realitzar simulacions de diversos riscos a través d'un sistema de realitat virtual.

06/02/2023

Els estudiants de la menció en Seguretat Laboral de 4t curs del Grau en Prevenció i Seguretat Integral van visitar, juntament amb César Torrero, Coordinador dels estudis, fa uns dies, les instal·lacions del Centre de Formació Prevengest, a L'Hospitalet de Llobregat, per conèixer de prop els diferents tallers que ofereix l'empresa en l'àmbit de la prevenció de riscos del treball als seus clients, i l'espai multidisciplinar on es porten a terme les diverses activitats educatives.

Pablo Pardo, Coordinador Tècnic del Departament de Formació en Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals de Prevengest, va guiar els estudiants per un circuit pràctic on van poder tractar aspectes com els treballs en altura, els equips de protecció individual, el muntatge i desmuntatge de bastides mòbils, els treballs en espais confinats, el risc elèctric, la senyalització, les proteccions col·lectives, entre altres.

També l'alumnat va tenir l'oportunitat d'experimentar, a través de la realitat virtual, la simulació d'una extinció d'incendi, riscos en planta, accidents a les mans, entre altres situacions. 

L'experiència va servir per copsar els diversos àmbits de la Prevenció de Riscos Laborals que es treballen a l'EPSI des de la teoria.

La visita es va poder realitzar gràcies a la disponibilitat d'Albert Fillol i Xavier Fillol, alumni de l'Escola, la gestió de Montserrat Gonzàlez, i el guiatge instructiu de Pablo Pardo.

 

Pràctiques d'extinció d'un incendi a través de la realitat virtual
Pràctiques d'extinció d'un incendi a través de la realitat virtual.