Enric Fossas Espadaler ha estat elegit nou Degà de la Facultat de Dret

Enric Fossas

El Prof. Enric Fossas Espadaler, Catedràtic de Dret Constitucional, ha estat elegit nou Degà de la Facultat de Dret.

01/07/2019

En la Junta extraordinària del passat 26 de juny va ser elegit com a nou Degà de la Facultat de Dret el Dr. Enric Fossas Espadaler, qui a partir de l’1 de setembre succeirà en el càrrec a l’actual degana, la Dra. Esther Zapater Duque. En la Junta, el Dr. Fossas va presentar les línies estratègiques que proposava la seva candidatura i va informar dels membres de l’equip deganal. Aquest equip està configurat de la següent manera:

  • Dra. Sandra Camacho, Secretària de la Facultat, Responsable de Qualitat, Coordinadora Alumni, i Coordinadora TFG Grau Dret; 
  • Dr. Ricard Esteban Legarreta, Vicedegà d’Ordenació Acadèmica i Coordinador del Grau de Dret;
  • Dr. Josep Cid Moliné, Vicedegà de Qualitat Docent i Coordinador del Grau de Criminologia; 
  • Dra. Olga Paz Torres,  Vicedegana de Pràctiques Externes del Grau de Relacions Laborals i Coordinadora del Grau de  Relacions Laborals i Doble Grau de Dret i Relacions Laborals; 
  • Dra. Noelia Igareda González, Vicedegana de Internacionalització; Mobilitat i Dobles Graus
  • Dra. Núria Reynal Querol, Vicedegana d’Alumnat i Ocupabilitat
  • Dr. Josep Cañabate Pérez, Vicedegà de Comunicació i Dinamització. 
El Prof. Fossas es llicencià en Dret a la Universitat de Barcelona l'any 1982 i obtingué el títol de doctor a la mateixa Universitat l'any 1989 amb la tesi "Regions i sector cultural a Europa (Estudi comparat a Espanya, Itàlia, RFA, Bèlgica i França)", que guanyà el Premi Maspons i Anglasell del Patronat Català Pro Europa.

El 1992 accedí a la plaça de professor titular i el 2007 a la de catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona. És autor i editor de diversos llibres: El principio dispositivo en el Estado Autonómico, Les transformacions de la sobirania i el futur polític de Catalunya, Asimetría federal y Estado plurinacional, El derecho de acceso a los cargos públicos, Regions i sector cultural a Europa, Lliçons de Dret Constitucional; i ha dut a terme una seixentena de contribucions en obres col·lectives i revistes especialitzades.

Ha fet estades de recerca al Consell d'Europa, a l'Institut Universitari Europeu, a la Universitat de Mont-real i a la Universitat de California-Berkeley. Ha estat vicepresident de la International Association of Centers for Federal Studies (IACFS) i col·laborador del Forum of Federations.

Ha estat director de l'Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya i lletrat del Tribunal Constitucional durant set anys. Va ser president de l'Associació de Lletrats del Tribunal Constitucional. Va ser membre del Consell de Garanties Estatutaries de la Generalitat de Catalunya. Ha estat president de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE) (2017-2019).

Participa com a consultor en projectes de cooperació internacional de l'AECID. És col·laborador en diversos mitjans de comunicació com ara El País, La Vanguardia i El Periódico de Catalunya.

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies