Els vasos sanguinis estan també afectats en la malaltia d’Alzheimer

Demostren que el sistema cardiovascular també està afectat en l'Alzheimer
Sistema de miografia utilitzat per mesurar les propietats de les artèries estudiades. En la pantalla es pot veure l'artèria mesentèrica d'un dels models animals investigats.

Un estudi de la UAB mostra en ratolins amb Alzheimer disfuncions substancials en els vasos sanguinis petits, que afecten principalment les femelles, i constata una correlació entre l’estat arterial i diferents nivells de conducta ansiosa, tant en l’envelliment normal com en la malaltia.

13/03/2018

Investigadors de l’Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (INc-UAB) han demostrat per primera vegada que l’ansietat i els problemes vasculars presenten una relació estreta en la malaltia d’Alzheimer, que afecta especialment el sexe femení.

L’estudi, realitzat en ratolins i publicat al Journal of Alzheimer’s Disease, aporta noves dades en una línia de recerca emergent entorn a aquesta patologia, que amplia el focus d’investigació actual en neurociències per a explorar més enllà del cervell, posant atenció al sistema cardiovascular.

“La malaltia vascular resultant de l'estrès oxidatiu i la inflamació és un concepte emergent en la malaltia d’Alzheimer que està cobrant interès clínic, ja que la insuficiència cardiovascular subsegüent pot alterar la distribució del flux sanguini als diferents òrgans i teixits, inclòs el cervell, la qual cosa pot agreujar la patologia relacionada amb aquest tipus de demència” assenyala el Dr. Francesc Jiménez-Altayó, investigador del Departament de Farmacologia, Toxicologia i Terapèutica i primer signant de l’article.

El treball, dirigit per la Dra. Lydia Giménez-Llort, directora de la Unitat de Psicologia Mèdica, del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB, proporciona la primera evidència que els ratolins d’avançada edat i amb la malaltia d’Alzheimer presenten alteracions substancials en els vasos sanguinis petits, que són molt importants per nodrir als diferents òrgans i teixits i per regular la pressió sanguínia.
 
“En concret,  l’estudi demostra que  el sexe dels ratolins és un factor determinant. Específicament, les femelles varen mostrar alteracions vasculars més pronunciades que els mascles, el que suggereix que les dones d’avançada edat i amb Alzheimer podrien patir major disfunció cardiovascular”, assenyala el Dr. Francesc Jiménez-Altayó.
 
Les característiques de les artèries petites s’han estudiat sota diferents condicions fisiològiques. Aprofundint en l’estudi, la investigació ha constatat que aquests canvis vasculars es donen tant a nivell de l’estructura com de la funció vascular, el que suggeriria una distribució anòmala del flux sanguini perifèric.
 
Els investigadors han avaluat també el comportament dels animals per determinar el seu nivell d’afectació cognitiva i emocional, el què ha permès trobar que existeix una forta relació entre els paràmetres vasculars analitzats –estructura, elasticitat, funció- i diferents patrons de conducta ansiosa en els ratolins amb la malaltia Alzheimer, però també en els que tenen envelliment normal.
 
“Si bé hem de ser prudents amb aquests resultats, les correlacions de comportament proposen l'existència de relacions directes o indirectes entre la conducta i la funció d’artèries perifèriques. Aquestes interaccions podrien explicar les anomalies del sistema neuro-immuno-endocrí, que regula la funció dels diferents òrgans i teixits, que ja hem descrit en estudis previs amb ratolins masculins i femenins des dels estadis primerencs fins a avançats de la malaltia”, remarca la Dra. Lydia Giménez-Llort.
 
“A més, el fet que l’estudi també aporti evidències que indiquen que hi ha una relació clara entre diverses variables que configuren la conducta ansiosa dels animals i les propietats dels vasos sanguinis perifèrics és una troballa que té implicacions importants més enllà del camp d’estudi de la malaltia d’Alzheimer”, conclou.
 
Referència: F Jiménez-Altayó, J Sánchez-Ventura, E Vila, L Giménez-Llort. Crosstalk between Peripheral Small Vessels Properties and Anxious-like Profiles: Sex, Genotype and Interaction Effects in Mice with Normal Aging and 3×Tg-AD mice at Advanced Stages of DiseaseJournal of Alzheimer’s Disease (2018) 00, 1–11. doi: 10.3233/JAD-171019.

____________________________________________________________________________
*Projecte FIS del Instituto de Salud Carlos III  - Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación (SAF2014-56111-R), cofinanciado por la European Regional Development Fund (ERDF) i Grups de Recerca de Qualitat 2017-SGR- 645 i UAB-GE-260408

 

Notícies relacionades

Totes les notícies