Eleccions dels membres representants dels Sectors A, B, C i D de la Junta de Facultat i Juntes d'Unitats Docents

Eleccions

Salvador Navarro Soto, degà de la Facultat de Medicina de la UAB, convoca el Procés Electoral per a la renovació dels membres del Sectors A,B,C i D de la Junta de Facultat i de les Juntes de totes les Unitats Docents.

18/10/2023

S'han convocat eleccions per a la renovació dels membres del Sectors A,B,C i D de la Junta de Facultat i de les Juntes de totes les Unitats Docents.

Aquí trobareu tota la informació actualitzada.