Eleccions de degà o degana

Sala de reunions

La Junta Permanent de Facultat, en la sessió del dia 4 de febrer, va acordar convocar les eleccions de degà o degana de la Facultat de Filosofia i Lletres per al dia 29 d’abril de 2021.

01/03/2021

El procés electoral, que clourà amb l’acte de l’elecció el dia 29 d’abril, es desenvoluparà d’acord amb el següent calendari:

 

26 de març de 2021
Convocatòria d’eleccions

6 al 9 d’abril de 2021
Presentació de candidatures a la secretaria del deganat

12 d’abril de 2021
Proclamació provisional dels candidats/tes per la Junta Electoral

13 al 15 d’abril de 2021
Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats/tes

16 d’abril de 2021
Proclamació definitiva dels candidats/tes per la Junta Electoral

19 al 27 d’abril de 2021
Campanya electoral

29 d’abril de 2021
Sessió extraordinària de Junta de Facultat per a l’elecció de degà / de la degana