El TERMCAT tradueix al català la norma UNE-ISO 16175-1 de gestió de documents electrònics

Portàtil on es veu un document escanejat

La norma presenta les directrius per produir i gestionar documents electrònics i els requisits per a les aplicacions de programari per assegurar la integritat, autenticitat i recuperació de la informació. Anahí Casadesús, coordinadora del Màster oficial en Arxivística i Governança de la Informació, va participar en la seva redacció en anglès.

23/02/2023

Ja està disponible la versió catalana de la norma UNE-ISO 16175-1:2021 Informació i documentació. Processos i requisits funcionals per a programari per a la gestió de documents. Part 1: Requisits funcionals i directrius associades per a qualsevol aplicació que gestioni documents electrònics.

Actualment, la gestió de documents electrònics en el món professional i els consegüents processos de recuperació de les dades duen implícit l’ús de programari específic. En aquesta línia, la norma 16175-1 presenta a les organitzacions una sèrie de directrius per produir i gestionar documents electrònics i un conjunt de requisits funcionals per a les aplicacions de programari utilitzades amb aquesta finalitat, amb l’objectiu que ambdós recursos serveixin per a assegurar la integritat, l’autenticitat i la recuperació de la informació al llarg del temps.

Anahí Casadesús, coordinadora del Màster Oficial en Arxivística i Governança de la Informació, va formar part del grup de treball internacional que va redactar la norma en anglès, com a membre del Comitè ISO TC46/SC11.I

La traducció al català s’ha portat a terme des del Centre de Terminologia TERMCAT, en el marc de la col·laboració que manté amb l’Associació Espanyola de Normalització, UNE. En l’elaboració de la versió catalana de la norma 16175-1 s’ha disposat de l’assessorament d’especialistes del Servei de Suport al Sistema d’Arxius de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al web del TERMCAT, i la terminologia continguda en els glossaris de les normes traduïdes, al Cercaterm.