El rànquing de Xangai situa la UAB com una de les millors universitats de geografia

Entrada principal de la facultat de Filosofia i Lletres de la UAB

Segons el Global Ranking of Academic Subjects, la UAB ocupa la posició 34 en geografia, una millora respecte a les posicions dels anys anteriors

21/07/2022

El Global Ranking of Academic Subjects, la classificació per matèries de l’Academic Ranking of World Universities (ARWU) que elabora la Universitat Jiao Tong de Shanghai, situa la UAB en la posició trenta-quatre en geografia a escala mundial i és la primera d'Espanya, i se situa entre les 200 primeres posicions del món en un total de 25 matèries.

La UAB és a la franja entre les 51 i les 75 millors universitats del món en ciències agrícoles. És la cinquena millor universitat del món en veterinària, tot millorant dues posicions respecte de l’edició anterior.  A la franja entre la 76 i la 100, la UAB apareix en les categories d’economia, biotecnologia i ecologia. Pel que fa al tram entre les posicions 101 i 150, la UAB s'ha classificat en les categories de matemàtiques, física, oceanografia, ciència de l’atmosfera, ciència i tecnologia instrumental, ciència i enginyeria de materials, nanociència i nanotecnologia. També destaca la situació de la Universitat entre les posicions 151 i 200 en les categories de química, ciència i enginyeria de l’energia, ciència i enginyeria ambientals, biologia, biomedicina, infermeria, tecnologia mèdica, farmacologia, ciències polítiques, sociologia, administració pública i gestió del turisme.

L'Academic Ranking of World Universities (ARWU) es va publicar per primer cop el 2003 i és una de les classificacions d'institucions d'educació superior més prestigioses a escala mundial. S'elabora a partir de dades obtingudes del Web of Science de Clarivate Analytics i d'organismes oficials.

Més informació:
https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022