El Màster Oficial en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal obre la seva 11a edició. Especialitza't en el 1r sector industrial nacional

Master Qualitat Aliments Origen Animal

El concepte de qualitat respon a una nova filosofia, i és el resultat del seu procés d'elaboració al llarg de la cadena productiva i comercial. En el cas d'un producte alimentari, aquesta  s'estén des de la producció primària fins al consumidor, sota el principi “des de la granja a la taula”.

 

06/03/2023

El procés de producció d'un producte d'origen animal s'inicia amb l'adquisició dels animals, el seu desenvolupament (i en molts casos reproducció), la seva alimentació i maneig. Aquests factors determinen la qualitat i adequació dels productes primaris, que després s'aprovisionen, reben un tractament específic i són envasats i distribuïts mitjançant formes dissenyades per a millorar la qualitat, l'atractiu, la palatabilitat i la seguretat dels aliments.

En l'àmbit mundial, el grau d'exigència dels consumidors respecte dels productes alimentosos ha anat augmentat i diversificant-se, en virtut de l'increment de la informació disponible i davant la gran oferta d'un gran nombre de productes. Cal tenir en compte que el sector alimentari ha sofert en aquests últims anys grans canvis en quant a pautes dietètiques, interès creixent de determinats nutrients, noves tecnologies de processament, nous materials d'envasament, aprofitament de subproductes... En aquest context, s'inclouen els esforços que s'estan realitzant en el disseny d'aliments funcionals per a humans, reflectit en un interès creixent per part del consumidor en els beneficis dels aliments funcionals per a promoure la salut. Així, aquest consumidor demanda cada vegada més aliments més saludables i mínimament processats, amb millors propietats nutritives i sensorials, sent molt selectiu a l'hora de realitzar les seves compres.

Una de les preocupacions més importants de les indústries alimentàries en aquest moment és la necessitat de potenciar el prestigi de la marca i l'excel·lència del producte. Les empreses manifesten cada vegada major interès a incrementar la qualitat a través d'instruments de millora de la gestió i de l'eficàcia. L'increment de les empreses que s'han adherit a marques de qualitat com a denominacions d'origen o específiques o l'obtenció de la certificació segons normes ISO i altres estàndards de qualitat d'acceptació internacional ha estat constant durant els últims anys, i aixó significa satisfer uns requisits de qualitat cada vegada més exigents. Així mateix, la pressió de la competència interna i externa i dels diferents agents econòmics que conflueixen en aquest sector requereixen de les empreses una resposta constant, que es tradueix en inversions destinades a la recerca i desenvolupament de nous productes, innovació i formació contínua dels treballadors i d'experts amb una formació específica en aquest camp professional tan dinàmic.

És per això que la indústria agroalimentària està fent un gran esforç a dotar a la societat d'aliments considerats de qualitat i necessita professionals que puguin abordar els nous reptes que es plantegen en matèria de qualitat alimentària, sent aquest l'objectiu principal d'aquest màster.

Més informació sobre el màster.