El grup InnovaDret publica "Innovació docent i aprenentatge jurídic"

Imatge d'una aula buida

El primer volum d’ ”Innovació docent i aprenentatge jurídic. Desafiaments i oportunitats del nou model docent del grau de Dret” ha estat publicat pels professors que formen part del grup InnovaDret.

14/06/2024

Els professors que han participat en l’elaboració d’aquest primer volum han estat Josep Cid Moliné, Josep Cañabate Pérez, Joan Baucells Lladós, Cristina Blasi Casagran, Ricardo Esteban Legarreta, Carles Górriz López, Susana Navas Navarro, María José Rodríguez Puerta i Xavier Solà i Monells.

Es tracta d’un volum que recull els treballs presentats pels professors del grup InnovaDret en els seminaris periòdics que s’han anat desenvolupant a la Facultat de Dret.