El CEDID publica la seva memòria d’activitats

Conferència cedid

El Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies, dirigit pel Dr. Martí Marin (Dpt. d’Història Moderna i Contemporània-Facultat de Filosofia i Lletres), ha publicat la memòria d’activitats dutes a terme durant el bienni 2018-2019.

08/07/2020

La memòria (format PDF / format ISSUU) recull l’essencial de les accions dutes a terme en els diversos àmbits que són propis del Centre d’Estudis: el desenvolupament de projectes de recerca finançats en convocatòries competitives o mitjançant convenis, la producció científica derivada de la tasca dels seus membres; l’impuls de reunions científiques –congressos, simposis, jornades- i d’accions de difusió, i la formació, particularment de nous investigadors i investigadores. Les xifres són prou eloqüents pel que fa a les capacitats i la intensa activitat de l’ens. Durant el bienni en qüestió s’han desenvolupat 11 projectes i accions de recerca; s’han publicat 50 llibres, 103 capítols de llibre i 136 articles; s’han celebrat 35 congressos, seminaris i altres reunions científiques impulsats pels seus grups i equips; i s’han defensat 21 tesis doctorals dirigides per investigadores i investigadors del centre.

El Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID) és un Centre d’Estudi i Recerca de la UAB format per més d’un centenar d’investigadores i investigadors de diferents disciplines –història, filologia, politologia, comunicació, sociologia, economia, dret–, la majoria dels quals estan adscrits a departaments o grups de recerca de la UAB, principalment de la Facultat de Filosofia i Lletres. Creat el 2001 amb el nom de Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID), el seu caràcter interdisciplinari va permetre aplegar en un únic centre de recerca una part molt notable de la investigació desenvolupada a Catalunya sobre aquest període històric. Amb el pas dels anys, les línies de treball científic impulsades des del centre van experimentar una progressiva ampliació temàtica i cronològica i van adquirir una creixent dimensió internacional, amb particular atenció a processos històrics comparables esdevinguts en altres països d’Europa i Amèrica Llatina. Aquest eixamplament substancial dels àmbits d’investigació del centre es va reflectir el 2017 en l’adopció del seu nom actual.

El CEDID aplega el Grup de Recerca sobre l’Època Franquista (GREF), el Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL) i el Grup de Recerca en Història Actual (GReHA), a més de nombrosos investigadors que lideren o són membres d’altres grups, o bé desenvolupen la seva recerca de manera individual. Igualment el CEDID col·labora amb el Servei d’Informació Bibliogràfica i de Documentació d’Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya (Sibhil·la) i el Centre Documental de la Comunicació (CEDOC), tots dos de la UAB.

Entre les activitats que han tingut més dimensió pública en el bienni de què es fa memòria es poden destacar el Congrés per definir la nova ultradreta internacional, 1985-2017 – Un exercici d’Història Actual (25-27 d’octubre de 2018), el Congrés Internacional 68s (28-29 de novembre de 2018), les Jornades d’actualització científica i didàctica La nova extrema dreta a Europa i els Estats Units (1-5 de juliol de 2019) o el VI Congrés internacional Puentes de diálogo entre el exilio republicano de 1939 y el interior (18-20 de desembre de 2019).

 

Notícies relacionades

Totes les notícies