Dos partenariats europeus en salut i benestar animal i solucions mèdiques davant d'amenaces CBRN, amb participació de la UAB

Recerca al laboratori. Imaatge: Istockphoto

Investigadors de quatre departaments de ciències de la salut de la Universitat formen part de dos projectes partenariats, promoguts per la Unió Europa a través del Programa Horizon Europe i de l’European Defence Fund i posats en marxa recentment. D’una banda, EUPAHW, que té com a objectiu fomentar la recerca en salut i benestar animals i la col·laboració amb altres agents de la societat des de les perspectives one health i one welfare. De l’altra, RESILIENCE, que investigarà i desenvoluparà noves solucions mèdiques contra potencials amenaces amb productes químics, biològics, radiològics i nuclears (CBRN).

22/03/2024

Els partenariats de la UE tenen com a objectiu implementar convocatòries conjuntes per donar suport a projectes transnacionals de cooperació tecnològica en temàtiques estratègiques d’alt valor afegit europeu. La presència de la UAB en dos d’aquests projectes demostra, un cop més, l’expertesa dels seus equips de recerca en àmbits de recerca cabdals per a la societat actual com el d’una sola salut (one health) i la seguretat mèdica i sanitària davant de potencials amenaces amb productes químics, biològics, radiològics i nuclears (CBRN, per les sigles en anglès).

One health, one welfare

L’European Partnership on Animal Health and Welfare (EUPAHW) és una de les iniciatives més ambicioses de la Comissió Europea en els darrers anys. Amb una inversió global de 360 M € i una durada de més de 7 anys, promocionarà la recerca, la innovació i la transferència en salut i el benestar en la producció animal, amb la implicació de tots els actors d’aquest àmbit i la pròpia societat, mitjançant processos de col·laboració sota la perspectiva dels conceptes one health i one welfare.

L’EUPAHW agrupa més de 90 membres, entre institucions de recerca i universitats i organismes finançadors de diferents països, i està coordinat per la Universitat de Gant. Està basat en una Agenda Estratègica de Recerca i Innovació (SRIA) generada amb un treball previ de cocreació de més de dos anys, i combina 17 accions per dur a terme els tres propers anys amb accions més estratègiques i a llarg termini, com un programa propi de generació de convocatòries de projectes externs.

El consorci pretén millorar el coneixement de les malalties infeccioses i parasitàries en animals terrestres i aquàtics, tant a les granges com als seus medis i, en particular, abordar aspectes relacionats amb avaluació dels riscs, bioseguretat, resiliència a les malalties, sistema immunitari i relacions amb el microbioma dels animals, noves estratègies terapèutiques, ús responsable dels medicaments, minimització de generació de resistències microbianes, millora del benestar dels animals i impacte global de les malalties.

La UAB està present en 9 de les 17 accions, amb investigadors de quatre departaments, especialment agrupats en la Facultat de Veterinària, la qual cosa demostra i reforça el posicionament internacional de la Universitat en l’àmbit de la salut i benestar animals. 

Hi participen el Grup de Recerca en Salut d’Ecosistemes i Animals Aquàtics, amb la coordinació de Francesc Padrós, del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia; el Grup de Recerca en Malalties Transmissibles en Sanitat Animal, amb Laila Darwich i Alberto Allepuz, del Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals com a coordinadors; el Grup de Recerca en Medicina de la Conservació de la Fauna Salvatge, coordinat per Òscar Cabezón, del Departament de Medicina i Cirurgia Animals, i el Grup Benestar Animal, amb la coordinació a càrrec de Pol Llonch, del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.

Contramesures mèdiques davant d’amenaces CBRN

El partenariat RESILIENCE és una aliança estratègica europea per a la recerca, el desenvolupament i la innovació de solucions rellevants en l’àmbit mèdic i sanitari potencials amenaces CBRN. Actualment, hi ha molt poques contramesures mèdiques aprovades i disponibles perquè les apliquin els governs europeus. La nova iniciativa pretén construir un ecosistema europeu de col·laboració davant d’aquests reptes de seguretat, especialment quan tenen un origen intencionat.

RESILIENCE aplega instituts de recerca, universitats, organitzacions de recerca i transferència, hospitals, indústries i empreses mitjanes i petites, que treballaran sota un pla d'acció plurianual establert juntament amb les autoritats europees competents. Les solucions que en resultin han de servir per millorar la preparació de la UE davant de crisis CBRN i protegir-ne la sobirania, desenvolupar segments industrials autònoms europeus i mantenir la capacitat sobre el terreny.

El pla d'acció del consorci s'organitzarà al voltant de tres pilars: diagnòstic, prevenció-profilaxi i tractament, amb la finalitat de desenvolupar eines de diagnòstic innovadores per fer servir sobre el terreny, noves vacunes i tractaments més eficaços.

El Grup d'Estudis Moleculars del Càncer i dels Efectes de les Radiacions Ionitzants (RADiCAN), del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, amb la coordinació de Francesc Barquinero, participa en l’aliança en l’àmbit del diagnòstic precoç dels efectes de la radiació nuclear sobre la salut humana.