Docència a la Facultat de Lletres fins el 14 de febrer

Passadís aules Facultat

En aquesta notícia s'especifiquen les característiques de docència fins al 14 de febrer. 

11/01/2021

D’acord amb la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; i d’acord amb la Instrucció 1/2021 de la UAB que adapta el seu Pla de contingència: “Tota la docència dels centres docents de la UAB serà virtual amb l’excepció de les pràctiques i les avaluacions, en les quals caldrà extremar les mesures de protecció”. Aquestes condicions es mantindran fins el dia 14 de febrer de 2021, data de l’inici del segon semestre, si no hi ha mesures més restrictives.

En conseqüència, la Facultat de Filosofia i Lletres continua mantenint la docència presencial estrictament per a les activitats següents:

· Les assignatures de grau amb PLAB.

· Els exàmens programats per totes les assignatures i les proves de recuperació.

· Les assignatures de màster de component pràctic, que requereixin espais o equipaments específics.

 

 

                                                                                                                       Joan Carbonell Manils

                                                                                                                                                  Degà

 

Notícies relacionades

Concurs

La UAB convoca una nova edició del concurs Tesi en 4 minuts

L’Escola de Doctorat ha organitzat una nova edició del concurs Tesi en 4 minuts, dirigit a estudiants de doctorat de la UAB. El repte consisteix en explicar oralment la seva recerca durant un temps màxim de 4 minuts, emprant un llenguatge entenedor, per a un públic en general. Les persones interessades poden inscriure’s del 4 al 22 de març de 2021.

Totes les notícies