Docència a la Facultat de Lletres a partir del 15 de febrer i aulari d'ús lliure disponible

Facultat de Filosofia i Lletres

En aquesta notícia s'especifiquen les característiques de docència de la Facultat a partir del 15 de febrer. 

09/02/2021

D’acord amb la resolució SLT/275/2021 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de 5 de febrer; i d’acord amb la instrucció enviada pel rector a la comunitat universitària el dia 08 de febrer, s’estableix que: “En l'àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya), la docència ha de ser virtual, a excepció de les pràctiques i les avaluacions i també de les classes corresponents al primer curs d'estudis de grau, en les quals es pot reprendre l'activitat presencial restringida. En el desenvolupament de les activitats presencials s'han d'extremar les mesures de protecció”.

En conseqüència, la Facultat de Filosofia i Lletres:

  • Manté la docència de les assignatures de 2n a 4t curs en forma no presencial, excepció feta de les assignatures de grau amb PLAB, els exàmens que es puguin programar per totes les assignatures i les assignatures de màster de component pràctic, que requereixin espais o equipaments específics.
  • Recupera la presencialitat per a les assignatures de primer curs de tots els títols de grau a partir del dilluns dia 22 de febrer. Aquesta presencialitat serà el màxim possible en funció de l’aplicació de les mesures de protecció als espais docents. 

 

Consulta les aules de lliure disposició: AULES DISPONIBLES 2N SEMESTRE 20-21

 

 

Joan Carbonell Manils

Degà