Diàleg sobre didàctica de la traducció entre Amparo Hurtado Albir i Álvaro Echeverri Arias

dialeg

Radio Translatio 4. Diàleg entre Amparo Hurtado Albir i Álvaro Echeverri

25/09/2019

A la Facultat de Traducció i d’Interpretació es va celebrar un diàleg sobre didàctica de la traducció organitzat per Radio Translatio.

Aquest debat, celebrat el passat mes de gener de 2018, va permetre que dos reconeguts investigadors d’aquesta línia, Amparo Hurtado Albir (Catedràtica de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona), i Álvaro Echeverri Arias (professor del Departament Linguistique et Traduction de la Université de Montréal) debatessin sobre una qüestió tan rellevant com la didàctica de la traducció.

Aquest debat aprofundeix en temes com: els perills de massa formalisme en el disseny curricular, la necessitat d’avançar en la investigació empírica, la manca d’investigació pel que fa l’anivellament de competències i la progressió de l’ensenyament, els conceptes de metacognició, motivació i estratègies d’aprenentatge, etc.

El debat, que va ser enregistrat i ara és accessible a través del següent enllaç, s’adreça tant a tota la comunitat acadèmica interessada en la investigació en didàctica com també al professorat que imparteix classes de traducció.

Enllaç per accedir al diàleg en “Radio Translatio 4 – Didáctica de la traducción”