Declaració institucional del Consell de Govern de la UAB

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

Declaració del Consell de Govern arran de la condemna per assetjament sexual en l’àmbit docent universitari al professor Àlvar Sánchez.

16/03/2023

El Consell de Govern, reunit el 16 de març de 2023 en sessió ordinària, vol manifestar el seu rebuig a qualsevol violència masclista i, concretament, vol condemnar l’assetjament dut a terme pel professor Àlvar Sánchez del 2016 al 2018.

El Consell de Govern ha estat informat de què la UAB, des de 2018, ha treballat per:

1.- Donar protecció a la víctima. La víctima ha estat acompanyada en tot moment per la universitat: ha comptat amb assistència continuada i la defensa lletrada en el procediment penal.

2.- Desenvolupar l’activitat legal adequada per garantir la finalització del procediment. Gràcies a la determinació de la víctima i al treball dut a terme per totes les persones que van intervenir en la preparació de la denúncia, ara tenim sentència de caràcter penal en què, després d’acreditar els fets denunciats, es condemna el professor.

3.- Adoptar mesures cautelars. En aquest cas s’han pres mesures cautelars un cop el Gabinet Jurídic ha rebut notificació formal de la sentència en segona instància per l’Audiència Provincial de Barcelona. És en aquest moment quan s’han pogut aplicar mesures cautelars sense desvirtuar ni la valoració de les proves ni la qualificació del delicte.

El Consell de Govern vol destacar que la resolució d’aquest cas amb una sentència de caràcter penal, gràcies a les accions dutes a terme per la UAB, demostra que avancem de forma decidida en l’erradicació de les violències masclistes a les nostres aules, alhora que assumim que de tots aquests processos en podem i n’hem de treure lliçons per fer més àgils i eficients les nostres actuacions. El Consell de Govern manifesta empatia i suport a totes i cadascuna de les persones de la comunitat universitària que s’han pogut veure afectades per aquesta situació.

A més, el rector ha enviat un correu al conjunt de la comunitat universitària en relació amb la condemna a un professor de la UAB per un delicte d'abús sexual.