Declaració de la Junta Permanent de la Facultat de 10 de maig de 2023

Entrada Facultat de Filosofia i Lletres

  

11/05/2023

Ahir a la Junta Permanent de la Facultat va tenir lloc un llarg debat sobre els fets ocorreguts rere l’aplicació del “Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere i la violència masclista” de la UAB en què van participar tots els col·lectius de la Facultat, estudiants, PDI i PAS.  

En el debat es va fer palès el fet que queda molta feina per fer per tal de difondre més i millor els circuits institucionals, sensibilitzar més la nostra comunitat i actuar de manera decidida quan es detectin casos d’assetjament o d’abús de poder.  

Estem, però, determinats i determinades a tirar endavant en el bon camí. Un bon senyal és la declaració aprovada de forma unànime per tots els estaments de la Facultat representats a la Junta Permanent i que us compartim en aquest enllaç

I seguirem fent passos endavant amb la implicació imprescindible de tots els col·lectius per tal de fer arribar millor la informació a totes les persones de la nostra Facultat, especialment a aquelles en situació de major vulnerabilitat, el nostre alumnat. Un dels primers passos, és la infografia que us enllacem i que permet donar a conèixer de forma molt senzilla el circuit per actuar de forma eficaç en casos d’assetjament.  

Treballem juntes, treballem junts, per enfortir els circuits institucionals.  

Gràcies a totes les persones que amb la seva implicació vetllen per la convivència, pel benestar de la nostra comunitat i per reconstruir un clima de confiança que ens permet avançar.  

 

Responsable d’Igualtat de la Facultat de Filosofia i Lletres: 

Margarita Freixas Alás 
Degana 

Observatori per a la Igualtat:  
L'Àgora (Edifici R)  
Despatx R/129 (08193) Bellaterra  
Telèfon: 93 581 29 29  
atencio.observatori.igualtat@uab.cat 

Unitat de Psicogènere
Sala P-23   
(Edifici B) Facultat de Psicologia  
Telefon: 93 581 29 01 / 24 60  
spl@uab.cat 

Servei Assistencial de Salut
Avda Can Domènech (Edifici F)  
Telèfon: 93 581 18 00  
93 581 13 11  
servei.salut@uab.cat