Convocatòria Junta Permanent de la Facultat

Sala de Juntes de la Facultat de Filosofia i Lletres

La degana convoca els membres de la Junta Permanent a una sessió ordinària el proper 14 de febrer de 2024, a les 15:00h en primera convocatòria i a les 15:30h en segona, en format presencial a la Sala de Juntes.

08/02/2024

La degana convoca els membres de la Junta Permanent a una sessió ordinària el proper 14 de febrer de 2024, a les 15:00h en primera convocatòria i a les 15:30h en segona, en format presencial a la Sala de Juntes, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.     
 2. Presentació i aprovació, si escau, del calendari d’eleccions a degà/na de la Facultat.
 3. Aprovació, si escau, dels Premis Extraordinaris de Grau del curs 2022-2023.
 4. Elecció dels estudiants representants a la Comissió d’Ordenació dels Estudis de Grau de la Facultat
 5. Aprovació, si escau, de la proposta de membres i àrees afins per a les comissions de places de professorat
 6. Aprovació, si escau, de la delegació de la Junta Permanent al degà/na  per a la designació de membres i àrees afins per a les comissions de places de professorat, prèvia consulta amb el departament afectat. 
 7. Aprovació, si escau, de memòries de reverificació d’estudis de grau i de màster.  
 8. Aprovació, si escau, de la proposta d’extinció de titulacions.
 9. Aprovació, si escau, de la candidatura a Doctor Honoris Causa del professor Enzo Traverso a proposta del Departament d’Història Moderna i Contemporània.
 10. Aprovació, si escau, de la candidatura al VI Premi a l’Excel·lència Docent de la Facultat.
 11. Aprovació, si escau, de les candidatures que es presentaran al VI Premi a l’Excel·lència de la UAB.
 12. Afers de tràmit
 13. Informació sobre l’aliança europea ECIU University.
 14. Informacions de l’equip de deganat.
 15. Torn obert de paraules.