Convocatòria Junta Permanent de la Facultat

Sala de Juntes de la Facultat de Filosofia i Lletres

La degana convoca els membres de la Junta Permanent a una reunió ordinària el proper 26 de setembre de 2023, a les 15:00h en primera convocatòria i a les 15:30h en segona, en format presencial a la Sala de Juntes.

19/09/2023

La degana convoca els membres de la Junta Permanent a una reunió ordinària el proper 26 de setembre de 2023, a les 15:00h en primera convocatòria i a les 15:30h en segona, en format presencial a la Sala de Juntes, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.     
 2. Aprovació, si escau, de fitxes PIMPEU de reverificació d’estudis de grau i de màster.  
 3. Aprovació, si escau, de la concessió del Premi de Facultat 23-24 a la a innovació docent a la candidatura col·lectiva del Grau en Antropologia. 
 4. Informació del calendari d’eleccions per renovar els membres de la Junta de Facultat. 
 5. Informacions de l’equip de deganat: 
  Valoracions de l’inici de curs. Evolució de la matrícula de graus i de màsters. 
  - Informació sobre els canvis a les PAU.  
  - Informació del calendari del marc VSMA 23-24.  
  - Actes institucionals i culturals.  
 6. Torn obert de paraules.