Convocatòria del Programa Erasmus+ i UAB Exchange Programme 2020-21 per cobrir places vacants

Nova convocatòria de mobilitat internacional
Si vas fer la sol·licitud dins el termini però no se’t va adjudicar cap plaça o vas renunciar a la que se’t va assignar, aquesta és la teva oportunitat! La UAB obre una nova convocatòria per cobrir les places vacants de mobilitat internacional disponibles per al curs 2020-2021! El nou període de presentació de peticions és del 7 al 13 de gener de 2020 (ambdós inclosos).

20/12/2019

El període per a les sol·licituds de places vacants dels programes d’intercanvi Erasmus+ i UAB Exchange per al curs 2020-2021 s’obrirà entre el 7 i el 13 de gener del 2020. 

Hi pot optar l’alumnat que va fer la sol·licitud dins de termini (del 28 d’octubre a l'11 de novembre de 2019) i que un cop publicada la resolució (12 de desembre) i finalitzat el període d’acceptació de places, compleixen algun dels següents requisits:

1.    Han obtingut plaça assignada i han escollit l’opció de “No acceptar la plaça i entrar en segona assignació”.
2.    Han quedat en situació de “Sol·licitud acceptada que no han obtingut plaça”. 

Per tal de sol·licitar una vacant, les i els estudiants interessats han de tornar a entrar dins la sol·licitud ja feta i seleccionar, des d’allà, les places vacants que desitgin. El programari permet aplicar per un màxim de 8 destinacions diferents. 

Les places vacants es poden consultar a l’apartat de Destinacions de cada programa.