Convocatòria de la Junta Permanent

Junta Permanent

La degana convoca els membres de la Junta Permanent a una sessió extraordinària el proper 23 de novembre de 2023, a les 16h en segona convocatòria, en format virtual.

14/11/2023

La degana convoca els membres de la Junta Permanent a una sessió extraordinària el proper 23 de novembre de 2023, a les 16h en segona convocatòria, en format virtual, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les dues sessions de Junta Permanent anteriors.  
  2. Aprovació, si s'escau, de membres de tribunal per a les places de professorat catedràtic.  
  3. Torn obert de paraules.