Convocatòria de Junta Extraordinària de Facultat

JuntaFacultat

Seguint el calendari previst en la convocatòria d’eleccions a degà/ana de la Facultat de Filosofia i Lletres, el degà convoca per al dia 19 de març de 2018 a l’Auditori a la Junta de Facultat.

09/02/2018

Aquesta sessió té un únic punt de l’odre del dia: l’elecció de degà. Recordeu que segons diu l’article 21.3 del Reglament de la Facultat “cada membre de la Junta disposa d’un sol vot, que s’ha d’exercir presencialment. L’exercici del vot és indelegable i no es pot efectuar anticipadament”.

El candidat, Dr. Joan Carbonell i Manils, proclamat de forma definitiva en data 2 de març de 2018, ha fet arribar a la Secretaria del Deganat el seu Programa Electoral per tal que se’n pugui fer difusió. Per a facilitar la seva consulta per part de la Comunitat Universitària publiquem en aquesta pàgina web el Programa del candidat.

El candidat informa també del calendari de sessions de presentació i debat del seu programa:

Dilluns 12, de 13.00 a 14.30h, a l’aula 211 (Professorat i PAS)
Dilluns 12, de 15.00 a 17.00, a la Sala de Juntes (Estudiants)
Dimarts 13, de 15.30 a 17.00 a la Sala de Juntes (Professorat i PAS)

Més informació: Calendari_Eleccions_2018

 

Notícies relacionades

Totes les notícies