Comunicat sobre la docència a la Facultat entre els dies 15 i 30 d'octubre

Facultat de Dret

    

12/10/2020

Benvolgudes, benvolguts,

El Consell Interuniversitari de Catalunya va adoptar el dia 13 d'octubre un Acord per tal de passar la docència teòrica presencial de les universitats catalanes a format virtual, entre els dies 15 i 30 d'octubre, ambdós inclosos, mentre la resta d'activitats, amb les mesures de protecció establertes, es mantindran.

En la reunió del dia 14 d'octubre entre l'Equip de govern de la UAB i els degans i direcció d'escola es va acordar que cada centre adaptaria en funció de les seves característiques l'esmentat Acord amb la finalitat de reduir la mobilitat i la sociabilitat de l'alumnat, principal objectiu de la mesura.

Atès que la programació docent de la nostra Facultat ja comporta una reducció de la presencialitat del 50%, l'equip de deganat ha acordat mantenir les modalitats docents actuals previstes en les Indicacions sobre la docència pel curs 2020-2021, i per tant, seguir amb les classes magistrals de forma virtual mentre els seminaris i les pràctiques d'aula es realitzaran presencialment, com fins ara. Així mateix, se seguiran realitzant  les activitats d'avaluació programades de forma presencial. La docència en el Màster de l'Advocacia també continuarà amb el mateix règim de presencialitat.

Ben cordialment,


 
Enric Fossas Espadaler
Degà
Facultat de Dret
Carrer de la Vall Moronta.Edifici B - 
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
T +34 93 581 1096
www.uab.cat