Codificació Civil de Catalunya

Codi Civil Catalunya

 

06/11/2018

Al DOGC, núm. 74441, de 6 de novembre de 2018, s’ha publicat el nomenament dels Vocals del Ple de la Comissió de Codificació Civil de Catalunya i de les presidències i vocalies de les seves seccions. Hi figuren professores de la Facultat de Dret de la UAB.

Com a vocals del Ple han estan nomenades les professores Dra. Mercé Barceló Serramalera i la Dra. Susana Navas Navarro.

A la secció de Persona i Família s’ha nomentat com a presidenta la Dra. Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera i como a vocal la Dra. Judith Solé Resina

 

Notícies relacionades

Totes les notícies