Augmenten un 7% les primeres assignacions als estudis de Filosofia i Lletres UAB

Alumnes de la UAB estudiant

925 estudiants han estat assignats en primera preferència als diferents estudis que organitza la Facultat de Filosofia i Lletres, dada que representa un augment de 60 persones respecte a la del curs 2019-2020. Els assignats en segona preferència han estat 116 persones.

31/08/2020

El nombre de preinscrits als estudis del Sistema Universitari Català, sumades totes les vies d’accés, ha estat de 54.936 (2019: 47.559). D’aquests, el sistema ha assignat plaça a 44.588 estudiants (81,16%), un 61,01% dels quals (27.201) ho ha estat en primera preferència (2019: 68,28%). Un 12,52% dels 44.588 ho ha estat als estudis d’Arts i Humanitats del sistema català (2019: 11,93%).

A la UAB això es tradueix en una assignació total (totes les preferències a tots els estudis de tots els àmbits) de 9.696 estudiants (2019: 9.137), 559 més que el curs passat.

El nombre d’assignats en primera preferència ha augmentat o s’ha mantingut gairebé en tots els títols de la facultat. En comparació al curs 2019-2020 ho ha fet significativament en termes relatius (> 7%), en Filologia Catalana (+69%), Anglès-Clàssiques (+54%), Arqueologia (+30%), Història (+15%), Història de l’Art (+15%), Filosofia (+13%), Estudis Socioculturals de Gènere (+10%), Llengua i Literatura Espanyoles (+10%).

Amb les primeres assignacions s’han cobert amb escreix les places d’Anglès-Espanyol, Estudis Socioculturals de Gènere, Filosofia i Musicologia, i resten molt poques places per cobrir a Història de l’Art i a Filologia Catalana. A més a més d’aquests, l’impacte de les segones assignacions en la matrícula aproparien a l’oferta total de places els títols d’Estudis Anglesos i Estudis de Llengua i Literatura Espanyoles.