Satisfacció

El grau en xifres

GRAU DE TURISME


Satisfacció dels graduats amb l'experiència educativa global

Xifres del Grau en Turisme
Preinscripció i Matrícula
Professorat
Mobilitat
Satisfacció
Resultats acadèmics