Coneix l'Escola

Professorat

GRAU DE TURISME EN ANGLÈS

Hores HIDA segons titulació del professorat

Ratio d'alumnes per professor (a temps complert)
Enquestes PAAD*