Professorat

GRAU DE TURISME EN ANGLÈS

Hores HIDA segons titulació del professorat

Ratio d'alumnes per professor (a temps complert)
Enquestes PAAD*
 

Xifres del Grau de Turisme en anglès
Grau de Turisme en anglès - Preinscripció i Matrícula
Grau de Turisme en anglès - Professorat
Grau de Turisme en anglès - Resultats acadèmics