Preinscripció i Matrícula

GRAU DE TURISME EN ANGLÈS

Dades de preinscripció

Dades de matrícula
Nota de tall

Perfil dels estudiants de nou ingrés
Mitjana de crèdits matriculats

Via d'accés

Xifres del Grau de Turisme en anglès
Grau de Turisme en anglès - Preinscripció i Matrícula
Grau de Turisme en anglès - Professorat
Grau de Turisme en anglès - Resultats acadèmics