Dades generals del Grau

GRAU DE TURISME EN ANGLÈS

Perfil dels estudiants

 

Dades de preinscripció


Dades de matrícula

 
Rendiment

 
Nota de tall

 
Mitjana de crèdits matriculats

 
Accés dels estudiants